Adsız copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy 

GENEL AÇIKLAMA

Okulumuz 9. sınıfına her yıl ilgili Yönetmelik doğrultusunda 120 öğrenci alınmaktadır. Bu 120 öğrenci, şubeler arasında puan (MSP-Merkezi Sınav Puanı) dengesizliği olmayacak şekilde 4 şubeye (9/A,B,C,D) ayrılmakta; şubeler 30 öğrenciden oluşmaktadır.

Öğrenci kayıtları, ilgili Yönetmelik doğrultusunda ve MEB’in açıkladığı tarihler arasında E-Okul modülü üzerinden merkezi yerleştirme sistemi ile "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" Sınavları sonucu belirlenen Merkezi Sınav Puanı'na  (MSP) göre yapılmaktadır.

Öğrencinin okul kaydı yapılırken okulumuz pansiyonunda kalmak istiyorsa pansiyon kaydı da birlikte yapılmaktadır. Erkek öğrenci pansiyonu 156, kız öğrenci pansiyonu ise 88 öğrenci kapasiteli olup birbirinden ayrı binalardan oluşmaktadır.

Öğrenciler ilgili Yönetmelikler doğrultusunda paralı yatılı ve parasız yatılı olarak okulumuz pansiyonunda kalabilmektedir. Pansiyonumuzda paralı yatılı kalacak öğrencilerden pansiyon ilk taksiti, okul kaydı yapılırken alınmaktadır. (2019 Mali yılına göre pansiyon her bir taksiti 842,50 TL. olup 4 taksitten oluşmaktadır.1. taksit okul kaydı esnasında; 2. taksit Kasım; 3. taksit Ocak; 4. taksit Martta ödenir.

 NOT: 1. Eksik evrakla kesinlikle kayıt yapılmaz.

          2. Kayıt esnasında öğrenci velisinin (anne veya baba) mutlaka gelmesi gerekir.

 

KAYIT ESNASINDA

TÜM ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGE VE MALZEMELER

1. Türkİye Cumhurİyetİ Nüfus CüzdanInIn aslI ve fotokopİsİ

2. 2 (DÖRT) adet son altI AY İÇERİSİNDE çekİlmİş vesİkalIK fotoğraF

3. ÖĞRENCİ bURSLU İSE okuduğu okuldan onaylı BURSLULUK BELGESİ veya yazIsI (bursluluk sınavı öncesi okuduğu okula teslim edilen burslulukla ilgili bütün evraklar ya da onaylı fotokopileri alınır veya bu evraklar yeniden çıkartılarak kayıt esnasında teslim edilir.)


4. 5 PAKET (1 KOLİ) DOUBLE A, NAVİGATOR VEYA XEROX MARKA A4 FOTOKOPİ KÂĞIDI (Öğrencinin 4 yıl boyunca fotokopi, yazılı, test vs. kullanımları için)

5. 80 (SEKSEN) TL. TUTARINDA POSTA PULU (Her bir pul, 5 TL. tutarında olacak.)

6. 2 (İKİ) ADET BÜYÜK BOY MAVİ RENKLİ KLASÖR

7. 10 (ON) ADET MEKTUP ZARFI (Beyaz-kısa boy)

8. 10 (ON) ADET MAVİ RENKLİ TELLİ PLASTİK DOSYA

9. 20 ADET ŞEFFAF JELATİN POŞET DOSYA

 

***NOT: Yukarıda belirtilen fotokopi kağıdı, pul, klasör, dosya vb. malzemeler kayıt esnasında okul-aile birliğimiz kanalıyla da temin edilebilir.

 

         PARALI YATILI ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER

1. ÖĞRENCİ, PARALI YATILI OKUYACAK İSE; SağlIk OcağI Veya Devlet Hastanesİnden ALINACAK “YatIlI Okulda OkumasInda Bİr SakInca Yoktur” İbareSİNİN YAZILI OLDUĞU SağlIk Raporu.

2. PARALI YatIlI kalmak İsteyen öğrencİlerden Malİyece alINACAK BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN 842,50 TL. YATIRILDIĞINA DAİR OKUL MUTEMETİMİZDEN ALINACAK MAKBUZ. (Burs alan öğrencilerden bu ücret alınmaz. Ancak burs aldığını belgelendirmesi hâlinde öğrencinin bursu parasız yatılılığa dönüştürülür.)

 

         PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERLERDEN İSTENEN BELGELER

A. “YatIlI Okulda OkumasInda Bİr SakInca Yoktur” ibaresinin yazılı olduğu sağlık ocağı veya devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu.

*B. Öğrenci burslu ise okuduğu okuldan "onaylı bursluluk belgesi veya yazısı”  (Ortaokulda burslu olan veya 8. sınıfta bursluluğu kazanan öğrencilerin, bursluluk sınavı için okuduğu okula verilen evraklarının birer onaylı sureti kayıt esnasında okulumuza teslim edilecektir.)

*c. ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADdî DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME: Aşağıda belirtilen 3 belgeye göre dolacaktır.

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDÎ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME EK-1 (BOŞ) İÇİN TIKLAYINIZ.

*Ç1. Gelİr durumunu gösteren resmî belge: (2018 yılına ait olacak ve maaş aldığı kurumdan onaylı “mühürlü” alınacak.)

*D2. Eş Durum Belgesİ. (Eşi çalışıyorsa 2018 yılına ait olacak ve maaş aldığı kurumdan onaylı alınacak. Eşi çalışmıyorsa geliri olmadığını belgelemek için SGK veya vergi dairesinden alınacak onaylı “mühürlü” belgeler.)

*E3. Bakmakla yükümlü olunan kİşİ sayIsInI gösteren belge: (Aile –vukuatlı- nüfus kayıt örneği.)

        *Burslu öğrencilerden istenen belgeleri belirtir.

 

PARASIZ YATILILIK SINIRI

 

- Ailenin toplam yıllık geliri, ailedeki kişi sayısına bölünür. Çıkan sayı 2019 yılı Devlet Bütçesindeki M Cetvelindeki sınır olan 13.480,00 TL. üstü paralı yatılı olur; altı olursa parasız yatılı olur. 

- Öğrenci ailesinin maddî durumunu gösteren beyanname ile diğer belgeler, Okul Parasız Yatılılık ve Bursluluk Komisyona girer; komisyon ilgili yönetmelik doğrultusunda karar verir.

- Gelir durum belgeleri, maaş alınan kurumdan alınır.

- Serbest meslekse SGK kurumundan “Hiçbir İşte Çalışmamaktadır; Geliri Yoktur.” resmi evrakı alınacak ve kayıtta teslim edilecektir.

- Öğrenci burslu ise “onaylı bursluluk belgesi veya yazısını” mezun olduğu okuldan (bursluluk sınavı öncesi okula teslim edilen burslulukla ilgili bütün evraklar ya da onaylı fotokopileri) resmî evrakla getirenlerin bursu, parasız yatılılığa dönüşür veya burslu olarak gündüzlü olurlar.

                                                                                            Okul İdaresi

 

OKUL PANSİYONUMUZDA KALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Ziyaretçi Sayacı

1864592
BugünBugün545
Dün Dün 662
Bu Hafta Bu Hafta 1127
Bu Ay Bu Ay 14380
Toplam Toplam 1864592

Site İçi Arama

aloeokulbimer istatistikbilgiEdinmevbsedevlet copy