1. STRATEJİK AMACIMIZ

Araştırmacı, özgür düşünceye önem veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri laboratuvar ortamına aktaran bireylerin yetişmesine kaynaklık etmek.

Hedef

Öğrencilerimizi, bilime ilgi duymaya ve yeni gelişmeleri takip etmeye yönlendirmek.

Faaliyetler

1. Okulumuzdaki laboratuvar ortamını zenginleştirmek.

2. Fen bilimleri derslerinin laboratuvar ortamında işlenmesini yaygınlaştırmak.

3. Okul kütüphanesinde TÜBİTAK Bilim ve Teknolojik dergisinin düzenli olarak yer almasını sağlamak.

4. Öğrencilerimizin, matematik ve fen bilimleri alanında olimpiyatlara hazırlanmasını sağlamak.

 

2. STRATEJİK AMACIMIZ

Kariyer gelişim planlarını yapmış bireyler yetiştirmek.

Hedef

Öğrencilerimizi geleceğe planlı bir şekilde hazırlamak.

Faaliyetler

1. Üniversitelerle işbirliğine giderek okulumuzda üniversiteleri ve bölümlerini tanıtıcı seminerler düzenlemek.

2. Öğrencilerimizin hedeflerini yükseltmek amacıyla kariyer basamaklarını üst noktalarına çıkmış KKFL mezunları ile iletişime geçip öğrencilerimizle buluşturmak.

3. Üniversiteleri ve bölümlerini yerlerinde görüp tanımaları için farklı üniversitelere geziler düzenlemek.

 

3. STRATEJİK AMACIMIZ

Okulun ve pansiyonun fiziki şartlarını iyileştirmek.

Hedef

Pansiyonun fiziki şartlarını iyileştirerek öğrencilerin yaşam alanlarına bağlılıklarını sağlarken boş zamanlarını geçirebilecekleri sağlıklı ortamları hazırlamak.

Faaliyetler

1. Etüt salonlarını düzenlemek ve iyileştirmek.

2. Pansiyonda sürekli bir sağlık personelinin bulunmasını sağlamak.

3. Öğrencilere oda düzeni ve toplu yaşam alanlarının ortak kullanımı hakkında rehberlik etmek.

4. Nöbetçi öğretmen odalarını iyileştirmek.

5. Elektrik, kalorifer, çatı, banyo ve lavabolardan kaynaklanan sorunları gidermek.

6. Yemek çeşitliliğini artırmak.

7. Öğrencilerin özellikle yaşam alanlarından kaynaklanan sorunların çözümünde etkin rol almalarını sağlama.

 

4. STRATEJİK AMACIMIZ

Okulumuzun başarısını artırmak.

Hedef

İlimizdeki başarı durumu yüksek olan ilköğretim öğrencilerinin okulumuzda eğitim görmelerini sağlamak.

Faaliyetler

1. Okulumuzu ilköğretim öğrencilerine tanıtmak için cd, afiş, broşür, döviz … vb. ögeler hazırlamak.

2. Okulumuz web sitesini düzenleyip güncelleştirmek.

3. Okul ve öğrenci başarılarını, kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmak.

4. Okulumuzda öğrencilerimizin ortaya koydukları çalışmaları (fotoğraf, resim, şiir, öykü vs.) sergilemek.

5. Okulumuz öğrencilerinin katıldıkları ve yaptıkları sosyal faaliyetleri duyurmak.

6. Okulumuzu tanıtan bir takvim hazırlamak.

 

5. STRATEJİK AMACIMIZ

Akademik yönden başarılı olan öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif yönlerden de  gelişmelerine katkıda bulunmak.

Hedef

Tam donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla kitap okuma alışkanlığına sahip öğrencilerimizin daha fazla kaynağa ulaşmalarını sağlarken, okuma merakı olmayan öğrencilerimize de kitap oluma alışkanlığı kazandırmak.

Faaliyetler

1. Okul kütüphanesini nitelikli yayınlarla zenginleştirmek.

2. Okuma kampanyaları düzenlemek.

3. Yazar, sanatçı, şair vb. kişiler okula davet edilerek öğrencileri kitap okumaya yönlendirmek.

4. Öğrencileri, yıl içerisinde düzenli olarak sinema ve tiyatro etkinliklerine götürmek.

5. Şiir, kompozisyon, münazara ve bilgi yarışmaları düzenlemek.

6. Her yıl okulda, bir tiyatro oyununun sahnelenmesini sağlamak.

7. Bahar şenliği düzenlemek.

8. Okul dergisi ve sınıf gazetesi çıkarmak.

9. Kitap fuarlarına kültürel amaçlı geziler düzenlemek.

10. Kültür dersliğinin teknolojik donanımını sağlamak.

11. Sınıflar arası futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton turnuvaları düzenlemek.

12. Öğrencileri değişik sportif faaliyetlere yönlendirmek.

13. Halk dansları ekibi oluşturmak.

14. İl ve ilçe genelinde düzenlenen sportif etkinliklere ve yarışmalara öğrenci katılımını sağlamak.

 

6. STRATEJİK AMACIMIZ

Okulumuz mezunlarının ileriki yıllarda da okulumuzdan irtibatı koparmamalarını sağlamak; okulumuzun dünü, bugünü yarını arasındaki bağlantıyı sürdürmek.

Hedef

Okulumuz öğrencileri ile mezun öğrenciler arasında bağlantı kurmak ve bunu devam ettirmek.

Faaliyetler

1. İnternet ortamında okulumuz sitesi üzerinden mezun öğrencilere ulaşmak.

2. Mezunlar günü düzenlemek ve bunu sürekli hale getirmek.

3. 2013’de okulumuz 22. kuruluş yıldönümü etkinliği düzenlemek ve dolaysıyla mezun öğrencilerle okulumuz öğrencilerinin kaynaşmasını sağlamak.

 

7. STRATEJİK AMACIMIZ

Çevremizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğini artırmak.

Hedef

Kocaeli Üniversitesi ile bağlantı kurarak öğrencilerin üniversite ortamını daha yakından tanımalarını sağlamak, değişik konularda onları bilgilendirmek. Çevremizdeki diğer kuruluşlarla iş birliğine giderek öğrencilerimizin değişik çalışma alanlarını yerinde görüp tanımalarını sağlamak ve öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmek.

Faaliyetler

1. Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ile iş birliğine giderek okulumuzda konferanslar düzenlenmesini sağlamak.

2. Kocaeli Üniversitesi mediko-sosyal bünyesinde, öğrenciler için düzenlenen şiir, panel, söyleşi vb. etkinliklere, öğretimi aksatmayacak şekilde öğrencilerimizin katılımını sağlamak.

2. Kocaeli Üniversitesinin düzenlediği “Felsefe Günleri” etkinliğine, önceki senelerde olduğu gibi öğrencilerimizin katılımını sağlamak.

3. Çevredeki fabrikalara eğitim amaçlı geziler düzenlemek.

4. Okul öğrenci meclisinde alınan kararlar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak temizlik, hastalıklar, gençlerde fiziksel ve psikolojik değişimlerle ilgili konferans düzenlenmesini sağlamak.

Ziyaretçi Sayacı

1864613
BugünBugün566
Dün Dün 662
Bu Hafta Bu Hafta 1148
Bu Ay Bu Ay 14401
Toplam Toplam 1864613

Site İçi Arama

aloeokulbimer istatistikbilgiEdinmevbsedevlet copy