Adsız copy copy copy copy

MATEMATİK

"Bana çözmem için bir soru sorulsa ve 1 saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını soruyu okumaya ve anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolu geliştirmeye, kalan zamanı da çözmeye ayırırım." diyor, ünlü bilim adamı Albert Einstein.

Çocukluğumuzdan beri öğrenme konusunda aldığımız birçok öğüt de bu doğrultuda değil midir? Öğretmenlerimizin, “Çocuklar! Soruyu anlamak çözmenin yarısıdır." sözü hâlâ kulaklarımızdadır. Kaldı ki Einstein bu oranı % 50'den % 75'e çıkartarak soruyu anlamanın önemini vurgulamıştır.

İşlem Kabiliyetim Az ve Konuları Anlayamıyorum

Nasıl ki alfabenin harflerini bilmeyen kişi okuyamaz, yazamazsa, matematiğin temel kurallarını bilmeyen öğrenci de matematik konularını anlayamaz.

İşlem Kabiliyetim İyi Fakat Konulara Yabancıyım

İşlemem kabiliyetinizin iyi olması, matematik konularını öğrenebileceğinizi gösterir. Çünkü bir binanın sağlamlığı, temelinin sağlam oluşuyla ölçülür. Sizin vakit geçirmeden yapmanız gereken şey, hiç bilmediğiniz konulardan değil de az bildiğiniz konulardan çalışmaya başlamanızdır. Eğer konuyu az çok biliyor ve konu üzerinde işlem yapabiliyorsanız, bu konuları tam anlamıyla öğrenmenizin yolu açıktır.

Konuları Anlıyorum Fakat işlem Kabiliyetim Az

Konuları anlayabilmeniz o konuyu öğrenmeye yeterli olduğunuzun göstergesidir. İşlem kabiliyetinizin az oluşu da çok soru çözmediğinizi belirtir. İşlem kabiliyetinizi geliştirmenin en güzel yöntemi bol soru çözmektir.

Az sorulu bir çalışmayla bol sorulu bir çalışmayı; az antrenman yapan bir sporcunun durumuyla çok antrenman yapan bir sporcunun durumunu kıyaslayarak anlayabilirsiniz.

İşlem Kabiliyetim İyi, Konuları Biliyorum Fakat Çok Yanlış Yapıyorum

Size tavsiyemiz, bir bilene gidin ve kalan günlerinizi nasıl değerlendirmeniz gerektiğini programlayın.

Matematiğim Mükemmel, Geliştirmek İstiyorum

Sistemli çalışmanız, çalışkan insanlarla yarış ortamlarında olmanız ve soru bankaları ile kendinizi geliştirebilirsiniz.

GEOMETRİ

Geometri dersi, hem göze, hem de zihne hitap eden derslerdendir. Konularına karşı alışkanlık kazandıkça, soruları daha rahat çözecek ve çözdükçe zevk alacaksınız. Geometri dersine çalışmayı iki aşamada ele alabiliriz:

a) Konuları Öğrenme

Geometri konularını öğrenmede yardımcı olacak ve yol gösterecek bir rehbere ihtiyacınız olacaktır. Konuları sırasıyla inceleyip, özelliklerini yazarak tekrar ederseniz öğrenmeniz kolaylaşır. Konuların işlenişi sırasını dikkate alınız. Çünkü geometride bilgiler süreklilik gösterir. Konular birbiriyle yakından ilgilidir.

Verilen bilgileri pekiştirip bol bol çözümlü örnekleri inceleyiniz. Konuyu iyice öğrendiğinize kanaat getirdiğinizde test çözmeye başlayabilirsiniz. Yanlışlarınız varsa ilgili sorunun ilgili bilgi kısmına bir kez daha göz atınız.

b) Test Sorularını Çözme

* Soruda verilen bilgileri şekle doğru aktarabilmelisiniz.

* İstenen sonuca ulaşmak için şekildeki verileri sorgulamalısınız, “Ne için verilmiş?”, “Nasıl kullanabilirim?”, “Bu veri ne işe yarar?” gibi sorular sormalısınız. Bu arada zihninizde, o konunun bilgileri canlanacaktır.

* Ezberci olmadan, mantıklı bir şekilde ister denklem kurarak isterseniz ilgili bağıntılardan istifade ederek problemi formülize etmelisiniz.

* Doğru işlemler ve sadeleştirmeler yaparak sonuca ulaştığınızdan emin olmalısınız. Bütün bunlara rağmen her soruyu çözemeyebilirsiniz.

* Çözemediğiniz soruları çözmek için ders öğretmenine müracaat ediniz.

Matematik Dersinde Başarılı Olmak İçin

* Dersi öğretmeninizden dinlemeden önce kitap veya derginizden ön hazırlık çalışması yapınız.

* Dersi dikkatli dinleyiniz ve düzenli not tutunuz.

* Derste anlatılanları aynı gün tekrar ediniz.

* Konuyu anladıktan sonra örnek soru çözümüne geçiniz.

* Konuyla ilgili çözemediğiniz soru sayısı bir hayli fazla ise aynı konuyu tekrar çalışınız.

* Soruları çözerken soru kökünde verilenleri ve sizden istenenleri belirleyiniz.

FİZİK

Fizik sorularını, zorluk düzeyi bakımından üç gruba ayırabiliriz. Soruların % 25'i herkesin yapabileceği türden sorulardır. % 50'si normal zorlukta, % 25'i çeldiricileri biraz daha kuvvetli olan sorulardır. Buna göre normal bir öğrenci soruların % 75'ini rahatlıkla yapabilir.

Sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinden hazırlanan öğrenciler hiç endişe etmesinler. Temel kavramları öğrendikten sonra birçok soruyu rahatlıkla çözebilecek ve fizik sorusu yapmayanlara göre avantajlı duruma geçeceklerdir.

Fizik dersini nasıl çalışırsak daha başarılı oluruz?

Fizik dersine çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

* Sınavlarda fizik soruları, fizik konularının bir kısmını içermektedir. Bu nedenle ders çalışmak için seçilen kaynaklar sınav sistemine uygun olmalıdır.

* Okulda ya da dershanede öğretmeninizin anlattığı temel kavramları ve çözdüğü örnekleri çok iyi not alarak anlamaya çalışın. Eve geldiğinizde konuları tekrar edip iyice pekiştirdikten sonra soru çözümüne başlamalısınız.

* Soru çözümüne kolaydan zora doğru ve özellikle çözümü yapılmış sorulardan başlamanız daha yararlı olacaktır.

Böylece çözemediğiniz soruların çözümünü inceleme imkânınız olur.

* Daha sonra konu ile ilgili test sorular› çözerek doğru ve yanlış oranlarını çıkarınız. Yanlış yaptığınız soruları yeniden ele alıp irdeleyiniz.

* Sınavlarda fizik sorular› yorum ağırlıklı olduğundan dikkat ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, dikkatsizlikten yanlış yapma oranı oldukça fazladır. Burada dikkat edilecek şey, sorunun açıklama ve esas vurgulanan kısmının çok iyi okunmasıdır.

* Altı çizili kelimelere dikkat edilmelidir. Özellikle olumsuz sorularda, kesinlik ifade eden, “en az”,”en çok” gibi sorunun çözümünde anahtar görevini üstlenen kelimelerin altı çizilidir. Bu kelimelerin anlamlarına dikkat edilerek sorunun cevabı düşünülmelidir.

* Bazen, bir olay verilip ve o olayın açıklanmasında hangi ilkelerden yararlanılır diye sorulan sorularda, verilenlerin hepsi tek başına doğru olabilir. Siz, olayla ilgili olan ya da olayı açıklayan ilkeleri tespit etmelisiniz.

* Formül ezberlemektense formülü sık sık kullanarak kalıcılığın› sağlayınız.

* Şekil çizimine önem verin ve gerekli gösterimleri şekil üzerinde yapın. Bu size zaman kazandıracaktır.

* Öncüllü sorularda kesin doğru veya yanlış olan şıklar elenerek doğru cevaba daha kısa sürede ulaşabilirsiniz.

KİMYA

Sınavda kimyadan başarılı olmak istiyorsanız kimya derslerine düzenli bir şekilde devam etmelisiniz. Öncelikle konu anlatımlı, yeni sisteme göre yazılmış bir kaynak elinizin altında olmalıdır. Ayrıca yine yeni sisteme göre yazılmış bir soru bankasından yararlanmalısınız.

Kimya dersine nasıl çalışırsak daha başarılı oluruz?

* Öğrencilerimiz, kesinlikle derslerine devam etmelidir. Derslerde düzenli ve eksiksiz not tutmalıdır.

* Dershanede öğretmeninizi dinledikten sonra konu, evde kitaptan hızlı bir şekilde tekrar edilmelidir. Çözümlü soruların çözümleri kapatılarak sorular yeniden çözülmelidir. Yalnızca takıldığınız zaman çözümlere bakmalısınız.

Testler kolaydan zora doğru sıralı çözülmelidir. Kitaptan konu bitirilince soru bankasına geçilebilir.

* Sınav analizleri iyi yapılmalıdır. Yaptığınız hataları not alarak bunları diğer sınavda yapmamaya çalışmalısınız.

* En iyi öğrenme metotlarından birisi, sınav çıkışlarında soruları arkadaşlarınızla tartışmak ve varsa yapamadığınız sorular› öğretmeninizle çözmektir.

BİYOLOJİ

Sınavlarda biyoloji açısından konu ayrımı yoktur. Bunun için, bazı konulardan her yıl soru gelirken bazılarından soru gelmemektedir. Biyolojiden sınavda çıkan soruların tamamı çalıştığı zaman sorular rahatlıkla çözülebilir. Bunun için konular iyice çalıştıktan sonra konuyla ilgili sınavlara uygun sorular çözülmelidir.

Konu çalışırken sınavlar için yazılmış kitap ve dergiler kullanılmalıdır. Konular çabuk unutulduğundan kısa aralıklarla sürekli tekrar yapılmalıdır. Tekrar yaparken soru çözmeye öncelik verilmelidir. Çözemediğiniz sorularla ilgili konu tekrar gözden geçirilmeli, eksikler varsa tamamlanmalıdır.

Konu tekrarlarında özet konu anlatımlı kitapların kullanılması zaman kaybını önleme açısından avantaj sağlayabilir. Soru çözümünde, daha önceki yıllarda çıkmış sınav soruların çözülmesi, sınavlar da çıkabilecek soru tiplerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda soru çözerken yorum yapabilme yeteneğinizin de gelişmesi sağlanmış olur.

TÜRKÇE

Türkçe dersinin sınavlarda bütün adaylar için puan getirisi fazla olduğundan, gereken önemi vermeleri gerekir.

Her derste olduğu gibi Türkçede de bilgi çok önemlidir. Öncelikle konuyu bilmek ve iyice kavramak gerekir.

Türkçede bütün konular birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bir dersteki bir konu, kendisinden önceki bir konu ya da sonra anlatılacak konulardan yararlanarak açıklanır. Örneğin; dil bilgisi konularını iyi özümsemiş adaylar anlatım bozukluğu konularını daha kolay öğrenebilirler. Aynı şekilde sözcük ve cümle anlamı konularını iyi düzeyde öğrenen öğrenciler, dilbilgisi ile ilgili özellikleri, ayrıntıları daha iyi kavrarlar. Öğrencilerin konu anlatımı ile birlikte kendilerine aktarılan ayrıntılar, kuraldışı özellikler ve uyarılara çok dikkat etmeleri gerekir. Unutulmamalıdır ki sınav sorularının çözümü bu bilgilerin ışığında gerçekleşmektedir.

Anlama dayalı sorular (sözcük ve cümle anlamı, paragraf), öğrencinin okuduğunu anlama düzeyini hedeflediğinden öğrencilerin bol bol kitap okumaları, konuyla ilgili soru çözmeleri gerekmektedir. Bu anlamda soru bankalarına başvurmak kuşkusuz öğrencilerin yararına olacaktır.

TARİH

Tarih, diğer derslere oranla daha kolay öğrenilen bir derstir. Tarihi kolay öğrenme avantajının yanında kolay unutma dezavantajı da vardır. Dolaysıyla unutmamanız için konuyu öğrendikten sonra bol bol soru çözmeniz gerekiyor.

Tarih, dersine çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar:

* Konularla ilgili temel bilgiler öğrenilmelidir. Ulusal Bağımsızlık, Ulusal Egemenlik, Üniter Devlet gibi sorularda sıkça karşılaşılabilecek kavramları öğrenmek gerekir.

* Önemli olayların nedenleri ve sonuçlar›, önemli olaylar arasındaki etkileşimi, günümüze kadar devam eden etkileri öğrenilmelidir.

* Tarih konuları ile ilgili temel kavram ve terimler iyi bilinmelidir.

* Kavramlar arasında bağlantı kurulmalıdır.

* Tarih olayları arasındaki benzerlikler, ortak noktalar bilinmelidir

* Geçmiş yıllarda çıkmış sınav soruları çözülmelidir.

* Konular kavrandıktan sonra ilgili test sorular› ele alınmalıdır.

COĞRAFYA

Belirli yıllarda bazı konulara ağırlık verilmiş olmakla birlikte, her konudan soru çıkmaktadır. Bu sebeple, adaylar öncelikle bütün konuları öğrenmelidir. Adaylar konuları öğrenirken, derse merak ve ilgi ile yaklaşırlarsa, coğrafyanın zevkli bir ders olduğunu hemen anlayacaklardır. Konuların daha iyi anlaşılması için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden yararlanılmalıdır.

Coğrafyada konular birbiriyle oldukça bağlantılıdır. Bir soru birden fazla konuyu içerebilmektedir. Ayrıca soru kökünde olayın nedeni mi, yoksa sonucu mu sorulduğu iyi tespit edilmelidir. Coğrafya dersinde bilgiden öte dikkatin ön plana çıktığı sorulara da rastlanılmaktadır. Dünyadaki coğrafya ile ilgili güncel olaylarda bazen soru olarak karşımıza çıkabilir.

Sınavlar için konuların anlaşılması da yeterli olmamaktadır. Konuları bilmenin yanında yorum yapmak da çok önemlidir. Adaylar, yorum yapmayı bol soru çözerek kazanabilirler. Bu nedenle sınav da başarılı olmak isteyen adayların elinde coğrafya soru bankası kitabı olmalıdır. Coğrafya soruları çözülürken şekil, grafik ve haritalar çok iyi incelenmelidir. Soruların ön bilgi kısmı varsa, bu ön bilgiler göz ardı edilmemeli, dikkatli bir şekilde okunup anlaşılmalıdır.

Yanlış yapılan sorulara tekrar bakılarak sorunun doğru cevabı ve sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Bunu uygulamak, zamanla sorunun yanlış yapılmasını önleyecektir.

FELSEFE

Sınav da Felsefe Grubundan YGS’de 10 Felsefe sorusu, LYS’de ise 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantık sorusu gelmektedir. Üniversite sınavındaki sorular, verilen seçenekler içinde doğru cevabın tanınmasına dayanır.

Tanımaya dayalı çözümün sağladığını kolaylığın yanında, felsefe dersinden yorumlamalar yapılabilen soruların geldiğinin bilinmesi, bu sorulara cesaretle yaklaşabilmenin bir koşuludur.

Felsefe dersine nasıl çalışırsak daha başarılı oluruz?

* Felsefe dersinde karşımıza çıkan bizden önceki dönemlerde yaşanmış olan insanların düşünce yapıları, hayata bakış açılarıdır. Geçmişte yaşayan insanların yapıp ettiklerini iyi veya doğru diye gruplandırmamız herhangi bir anlam ifade etmediği gibi filozofların görüşlerini iyi, doğru, güzel, hoş, saçma gibi sınıflandırmamız da her hangi bir anlam ifade etmez.

* Felsefenin kendi tarihi çok önemlidir. Konuların anlaşılması için mutlaka bu tarihi süreç dikkate alınmalıdır.

Çünkü her filozof kendi dönemini içeren ifadelere imza atar ve bunların anlaşılması da daha çok düşüncenin içinde geliştiği dönemi bilmekle mümkündür. Descartes yaşadığı 17. yy’dan, Kant, 18. yy’dan, Thales İlk Çağ’dan bağımsız ele alınamaz.

* Felsefeye önyargısız bir zihinle yaklaşmak gerekir. Çalışan öğrenci ne kadar önyargısız ve nesnel olmaya çalışırsa felsefe kendini o kadar fazla açacak ve daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü önyargılarda zihin konu ile kendi düşüncesi arasında bir zıtlaşma yaşar ve bu konuların öğrenilmesi daha zordur. İnsan sevdiği konuları daha iyi anlar, denmesinin nedeni budur.

* Filozof ve düşünce ilişkisi iyi kurulmalı. Örneğin; bir Sokrates’ten bahsedeceksek eğer bu filozofun temel düşüncelerinin ayrıntısına girilmeden zihinde canlanacak kadar bilgi sahibi olunmalı. Sokrates’in felsefesinde ahlak ve insan kavramlarının ağır bastığı, ahlaktan ve bilgiden bahsettiği, rasyonalist olduğu bilinmelidir.

* Felsefe sorularını çözerken önce soru kökünden başlayarak anlayabileceğiniz bir biçimde okuyun.

* Soruda ne sorulduğunu anladıktan sonra şıkları okumaya başlayın ve cevap olamayacak olan seçenekleri ayırın.

* Aynı durum sosyal bilimler testindeki psikoloji, sosyoloji ve mantık soruları için de geçerlidir.

                                                                                     Derleyen: Yılmaz AKGÜN

Ziyaretçi Sayacı

1864596
BugünBugün549
Dün Dün 662
Bu Hafta Bu Hafta 1131
Bu Ay Bu Ay 14384
Toplam Toplam 1864596

Site İçi Arama

aloeokulbimer istatistikbilgiEdinmevbsedevlet copy